Pogled od kristala

Ponekad je sve u tome o čemu šutimo

Svatko u svome kutu naših par kvadrata

I ne mislim samo na onda kad se ljutimo

Zapravo na to mislim u nula navrata...

 

Mislim na ono kad nazdravljam našoj ljubavi 

Kao što ne bih nazdravila tuđoj

Ili dobrom starom snu kad te u mom krilu ostavi

Našoj mašti i stvarnosti u njoj. 

 

Kad trne svjetlo nad našim Mostarom

Moja ulica pruža ti ruke.

Dođeš mi na malo poezije i vina, provoliš me gradom

Smiješim se i bez odluke.

 

I tada je sve u tome o čemu govorimo

I kako sipaš mi dah u pogled od kristala

Mi smo sad život koji stvorismo

Ja satkana sam od ljubavi koju sam ti dala.

Add comment

Comments

There are no comments yet.