Je li tako?

Hoću da u tvom srcu ostavim traga

Kad prođu godine, bez obzira na to gdje sam

I gdje si

I gdje su svi koji su u nas sumnjali.

 

Hoću da kažeš da smo bili posebni

I da se sjećaš samo lijepih dana

Bez obzira gdje ćemo završiti

Na kojem kraju svijeta.

 

Želim da me se sjećaš vječno i 

Ne želim čuti ni od koga

Ni od prijatelja ni od dušmana

Da si mi zaboravio boju glasa

Ritam smijeha

Boju očiju.

 

Želim s tobom stvarati uspomene

A ne truditi se da ih stvorim

I svaki dan da nam bude zapisan

I u srcu i u vječnosti

I po ljubavi i po vjernosti

Radosti i sreći

Koju smo dijelili.

 

Pričat ćemo o ovome godinama nakon danas.

I smijat ćemo se s rukom u ruci

I srcem u srcu, zajedno.

Je li tako?

Add comment

Comments

There are no comments yet.